Emlak Danışmanlığı Eğitimi

Emlak Danışmanlığı Eğitimi

Eğitim Detayları

Emlak Danışmanlığı Sertifika Eğitimi

1) Sertifika Onayı: Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı ve Sertifikalıdır. ✔

2) Eğitim Süresi:  120 saat

3) Kimler Emlak Danışmanı Olabilir ?

👉 Bu eğitim programına yeni emlakçılık yapmak üzere katılacakların, orta öğretim mezunu yetişkinler seviyesinde olması gerekmektedir. Emlak Müşavirliği (Danışmanlık, Komisyonculuk) mesleğini bilfiil yürüttüğünü resmi olarak belgelendirenlerde ilkokul mezunu seviyesinde olması yeterlidir. 

4) Emlak Danışmanlığı Sertifika Eğitimi Nedir? 

👉 Emlakçılık alanında eksikliği hissedilen emlak ve emlakçılık konusunda, mesleki bilgi ve ahlakı kazanmış eğitimli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla emlak danışmanlığı sertifika eğitimi düzenlenmektedir.

👉 Emlak Danışmanı bir işyerinde, düzenlenen süreli veya süresiz sözleşmeye dayanılarak yapı kooperatiflerinin kurulmasında ev, arsa, dükkân gibi taşınmaz malların satışı ve kiralanması konularında danışmanlık hizmeti veren kişilerdir.

👉Emlak danışmanları, tapu sicil müdürlüklerinde satış, ipotek, miras yoluyla geçen mülkiyetlerle ilgili tüm işlemlere aracılık eder. Emlak alım satımı ile ilgili danışmanlık hizmeti verir. Noterlerde satış sözleşmesi yapılmasına yardımcı olur. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması konusunda danışmanlık hizmeti verir, seçenekler ve karşılaştırılmalı örnekler sunar.  Müşterileri adına beyanname doldurur.

👉 Proje yapımında pazarlamayı kolaylaştırıcı önerilerde bulunur. Kooperatif kurulmasına yardımcı olup pazar araştırması yapar. Kooperatife arsa ve üye bulma konusunda çalışmalar yapar. Kiracı adaylarının ekonomik ve sosyal durumunu öğrenip mülk sahibine veya vekiline bilgi verir. Kira sözleşmesi hazırlar.

5) Emlak Danışmanlığı Sertifika Eğitim İçeriği

1. Emlak Pazarlama ve Gayrimenkul Danışmanlığı 

⭐ Emlakçılık İle İlgili Genel Kavramlar

⭐ Hukuki Ve Ekonomik Boyutta Emlakçılık

⭐ Emlak Pazarlaması

2. Halkla İlişkiler ve Müşteri İletişimi

⭐ Halkla İlişkiler Ve Sosyoloji

⭐ Halkla İlişkilerde Kurumsal İmaj

⭐ Büro Yönetimi Ve İletişim

⭐ Davranış Bilimleri Ve Beden Dili

 3. Tapu Sicili ve Kadastro İşlemleri 

⭐ Tapu Genel Tanımları

⭐ Resmi Yazı İle Yapılan Tapu İşlemleri Ve Tüzel Kişilerin Gayrimenkul Tasarrufları

⭐ Tüzel Kişilerin Gayrimenkul Tasarrufları

⭐ Tapuda Akitli Ve Akitsiz İşlemler  

⭐ Akitli İşlemler (İki Veya Daha Fazla Tarafın İrade Beyanı İle Yapılan İşlemler)

⭐ Akitsiz İşlemler (Tek Taraflı İrade Beyanı İle Yapılan İşlemler)

⭐ Kadastro Kavramı, Ekibi, Çalışma Alanı 

⭐ Talebe Bağlı Olarak Yapılan İşlemler

⭐ Tescile Konu Olan Harita Ve Plan Uygulamaları 

⭐ Kadastro Çalışmalarında İzlenen Yol

⭐ Kadastro Müdürlüklerine Başvuru Şekli

⭐ Kadastro İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

⭐ Vekâletnamelerde Aranan Hususlar

4. Hukuki İşlemler

⭐ Gayrimenkul Hukuku 

⭐ Türk  Hukuk  Sisteminde  Emlak  Aracılığı  Ve   Emlak  Komisyonculuğu

5. Emlak Danışmanlığı, Emlak Değerleme ve Şehir Planlaması

⭐ Emlak Danışmanlığı Tanımı Ve Konusu

⭐ Emlak Danışmanlığında Vergilendirme Ve Biçimsel Vergi Yükümlülüğü

⭐ Emlak Alım – Satım, Kiralama Ve Değerleme (Ekspertiz) Hizmetleri

⭐ Şehir Planlaması İle İlgili Tanımlar Ve Planlama Esasları

⭐ Kentleşme Ve İmar Hukuku

6) Emlak Danışmanlığı Sertifika Eğitimi Neler Kazandırır?

Emlak Danışmalığı eğitimini bitiren bireylerin;

👉. Tapu sicili ve kadastro iş ve işlemlerini yürütmesi,

👉 Kişilerin hak ve hukuklarını koruyarak mülkiyet dava işlemlerini yürütmesi,

👉 Emlak bürosu açma ve pazarlama işlerini yapması,

👉 Müşterilerle etkin iletişim kurarak pazarlama işlemini gerçekleştirmesi,

👉 İmar projelerini inceleyip, emlak türlerini ayırt ederek emlak değerleme yapması, amaçlanmaktadır.

Detaylı bilgi almak için İletişim Formu'nu doldurabilirsiniz.

Emlak Danışmanlığı Eğitimi Eğitimcileri

Kursiyer Yorumları (0 Adet)