Nesil Sağın Küçük - Oyun Terapisi Eğitimi

Nesil Sağın Küçük - Oyun Terapisi Eğitimi

NESİL SAĞIN - OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ

 

Eğitim

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Bölümü

Lisans

Dicle  Üniversitesi

Psikoloji Bölümü

                                                   

Beceriler Ve Nitelikler

 

 Kütahya – Simav depremi sonrası depremzedelere yönelik psiko-sosyal

destek çalışması, 2009.

 Sağlık Bakanlığı çalışanı doktor ve yardımcı sağlık personeline yönelik Kadına

Yönelik Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitimleri, 2009 – 2010.

 Toplum Destekli Polis Teşkilatı işbirliğiyle Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitimleri,

2009 – 2010.

 Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle Şizofren Ailelere Psikolojik Destek

Programı, 2010.

 Sağlık Bakanlığı Personeline Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programı (İletişim, Öfke

Kontrolü ve Stres Yönetimi), 2010.

 Adalet Bakanlığı Personeline Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programı (İletişim,

Beden Dili), 2012 -2013.

 Öfke Kontrol Programı Eğitimcisi, 2012 – devam ediyor.

 İletişim ve Çatışma Eğitimi Eğitimcisi, 2012 – devam ediyor.

 Alkol Uyuşturucu Madde Programı Eğitimi Eğitimcisi, 2012 – devam ediyor.

 Oyun Terapisi Eğitimi Eğitimcisi, 2012 – devam ediyor.

 

 Çocuk ve Resim Eğitimi Eğitimcisi, 2012 – devam ediyor.

 Meclis İnsan Hakları Kadına Şiddeti Önleme Komisyonu çalışmalarına katılımcı

desteği, 2017.

 

Katıldığı Etkinlikler ve Alınan Eğitimler-Sertifikalar:

 Psikodrama ve Uygulama Teknikleri Eğtimi, İstanbul, 2007.

 Minesota Çokyönlü Kişilik Uygulama Ve Yorumlama Eğitimi, Diyarbakır, 2007.

 Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeğinin Tanıtımı, Uygulaması Ve Yorumlaması

Eğitimi, Diyarbakır, 2007.

 Çocuklar İçin Ankara Gelişim Tarama Envanteri Eğitimi, Diyarbakır, 2007.

 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Eğitici Eğitimi, Ankara, 2008.

 Beden Dili ve İletişim, Kişisel Gelişim Programı, İstanbul, 2009.

 0–18 Yaş Çocuk Gelişimi ve Aile Eğitimi Eğitici Eğitimi, İstanbul, 2011

 Küçük Adımlarla Büyük Oyunlar Projesi, Psiko-Sosyal Uyum Çalışması Eğitici

Eğitimi, Eskişehir, 2012.

 Etkili Annelik Becerileri Kısa Grup Çalışması Eğitici Eğitim, Eskişehir, 2012.

 Uzmanlara Yönelik Filial Terapi Eğitici Eğitimi, Eskişehir, 2012.

 Psiko-Sosyal Kısa Grup Çalışması Eğitici Eğitimi, Eskişehir, 2012.

 Öfke Kontrol Programı Eğitimi, Ankara, 2011.

 Sigara Alkol Madde Bağımlılığı Programı Eğitimi, Antalya, 2015.

 Özel Gözetim ve Denetim Programı Eğitimi, Antalya, 2012

 Oyun Terapisi Eğitici Eğitimi, Ankara, 2012.

 Çocuk ve Resim Eğitimi, Ankara, 2012.

 Yapılandırılmış Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Eğitimi, Antalya, 2015.

 Psikolojik Değerlendirme, Profil Araçları ve Rehabilitasyon Programlarının

Geliştirilmesi Eğitimi, Antalya, 2017.

 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, 2017.

 

 

Yapılan Araştırmalar- Makaleler- Bildiriler

 

— Cezaevinde Anneleriyle Kalan 0- 72 ay arası Çocukların Gelişimlerinin

Değerlendirilmesi” Eskişehir 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale

Kongresi, 2016.

— Cezaevinde Annesi ile Birlikte Kalan Çocukların Gelişimlerinin

Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi, Ankara 5 Uluslar arası Okul Öncesi

Eğitim Kongresi, 2017.

— 55 – 65 Aylık Çocukların “Bir İnsan Resmi Çiz” Uygulamalarının

Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi, Çocuk ve Resim uygulaması, Ankara

Üniversitesi, 2017.

— Türkiye’de Suça Sürüklenen Çocuklarla İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin

İncelenmesi, Ankara Üniversitesi, 2017.