Tüm Eğitimler

🎉
33 Eğitim

Eğitim Koçluğu Eğitimi

 • 120 Saat
 • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

Öğrenci ile iletişim becerisini, doğru keşif-değişim ve takip adımları ile nasıl gerçekleştiririz bunu ayrıntılı bir şekilde öğrenmiş olacaksınız.

Yaşam Koçluğu Eğitimi

 • 100 Saat
 • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

Yaşam Koçluğu eğitimiyle başkalarının kişisel ve profesyonel gelişimini nasıl etkili bir şekilde destekleyeceğinizi ve teşvik edeceğinizi öğrenebilirsiniz.

Yaşam Koçluğu Üst Seviye Eğitimi

 • 75 Saat
 • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

Yaşam Koçluğu Eğitimi ile bireyler, yaşam koçluğu hizmeti vermek için, kendilerini ileriye taşıyacak unsurların farkına vararak kendi gelişimleri ve performanslarının artmasına katkıda bulunurlar.

Yönetsel Koçluk Eğitimi

 • 120 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Eğitime lise ve üzeri mezunluk derecesine sahip herkes katılabilmektedir. Eğitim sürecinizden sonra sınava tabi olursunuz ve başarıyla tamamladığınız eğitim sertifikasını almaya hak kazanırsınız.

NLP Teknikleri Eğitimi

 • 120 Saat
 • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

NLP uygulamalarında kişilerin kendi kaynaklarını ve potansiyellerini keşfetmeleri ve düşünsel yapılarındaki sınırlılıkları kaldırarak, esnek davranış modelleri ile hedeflerine ulaşabilmelerinin yolu ve teknikleri aktarılmaktadır.

Aile Danışmanlığı Eğitimi

 • 464 Saat
 • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

Aile üyeleri arasında her zaman dengeli ve sağlıklı bir süreç geçmeyebilir. İlişkilerinde problem yaşayan çiftlerin evlilik, çocuklar ve aile ile ilgili sorunlarının üstesinden gelmelerine yardımcı olan bir danışmanlık türüdür. Ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, birbirleriyle açık ve içten bir iletişim kurarak sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olmaktır.

İlişki ve Evlilik Danışmanlığı Eğitimi

 • 120 Saat
 • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

Evlilik ve ilişki danışmanları kişilerin ilişkilerini farklı açılardan görmesi sağlanır. Eğitim ile bireylerin ilişki becerilerini geliştirmelerini, kişiler arası ilişkilerde denge kurabilmesini, etkili ve nitelikli ilişkiler geliştirebilmelerini destekleyen ve evlilikte eş seçme, karar verme, evlilik süreci ve uyum sağlama konularında destek sağlayan profesyoneller yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi

 • 100 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Bilişsel Davranışçı Terapi; kişinin psikolojik sorunları ile ilişkili ya da onları sürdüren düşünce, duygu ve davranışlarını hedef alarak iyileşme sağlamayı amaçlayan öğrenme kuramları ve bilişsel psikoloji ilkelerine dayalı psikoterapi türüdür.

Bilişsel Davranışçı Terapi İleri Eğitimi

 • 120 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Özetle bilişsel davranışçı terapi sıkıntı yaratan belirtileri hedef alan, sıkıntıyı azaltmayı, düşünce biçimlerini yeniden gözden geçirmeyi ...

Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Eğitimi

 • 120 Saat
 • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

Bilinçli farkındalık düzeyi yüksek olan bireyler planlama, planladıkları süreçleri en iyi şekilde yönetme, karşılaştıkları hataları düzeltme ve süreçleri değerlendirmede daha başarılıdırlar.

İnsan Kaynakları Eğitimi

 • 96 Saat
 • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

İnsan kaynakları sertifika eğitimi ile temel yönetim bilgisi, insan kaynakları işlevleri yani iş analizi, işe alım süreçleri, ücretlendirme, motivasyon ve performans yönetimi ile ilgili bilgiler kazandırarak nitelikli insan kaynağı uzmanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kalite Mühendisliği Eğitimi

 • 110 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Kalite Mühendisinin misyonu vakit kaybını minimuma düşürmek, gereksiz hammadde kullanımını engellemek, minimum maliyetli üründen maksimum faydalı ürünü ortaya koyabilmektir.

Devlet Teşvik ve Hibeleri Eğitimi

 • 60 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Devlet Teşvik ve Hibeleri Eğitimine katılarak girişiminiz, şirketiniz ya da danışmanlık verdiğiniz işletmeler için önemli bilgi ve deneyimler elde edin.

KOBİ Danışmanlığı Eğitimi

 • 120 Saat
 • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

Bu eğitim ile; KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, yönlendirme ve tavsiyede bulunan bilgi, beceri ve yetkinliği kazandıracaktır.

Arabuluculuk Asistanlığı Eğitimi

 • 60 Saat
 • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

Arabulucu asistanlığı mesleğini yerine getirmek isteyenler için temel eğitimdir. Arabuluculuk müessesesinin işleyişi, evrak, sekreterya, dökümantasyon ve prosedürler ile ilgili eğitimler ile arabuluculuk asistanlığı hakkında bilgi sahibi olarak meslek edinilmesine olanak sağlamaktır.

Robotik Kodlama Eğitimi

 • 100 Saat
 • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

Çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, el becerisinin gelişimi, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor.

Arduino İle Akıllı Cihaz Tasarımı Eğitimi

 • 60 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Üniversite onaylı ve sertifikalı eğitim programına hobi olarak güzel vakit geçirmek, yeni bir alanda beceriler sahibi olmak ya da mesleki kazanımlar elde etmek için katılabilirsiniz.

Kripto Paralarda Teknik ve Temel Analiz Eğitimi

 • 80 Saat
 • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

Kripto Paralarda Teknik ve Temel Analizi hakkında bilgi edinmek ve bu teknolojilerin uygulama alanlarını öğrenmek isteyen kursiyerlerimiz için hazırlanmıştır. Teknik analiz eğitimim ile grafikleri yorumlayacak, yükselecek grafikleri belirleyerek başarılı alım işlemleri, düşecek grafikleri belirleyebileceksiniz.

Çocuk Resimleri Analizi Ve Psikolojik Resim Testleri Sertifika Eğitimi

 • 60 Saat
 • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

Eğitime katılarak sertifika almaya hak kazanan katılımcılar, Anaokulları ve kreşlerde, psikolojik danışmanlık merkezlerinde, aile danışma merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, hastane gibi kurumlarda resimler aracılığıyla çocuğu tanımaya, anlamaya, yorumlamaya yardımcı olacak bilgi ve beceriye sahip olur.

Çocuk Gelişiminde Oyun Eğitimi

 • 120 Saat
 • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

Oyun oynamanın üç işlevi bulunmaktadır; çocuğun bilişsel gelişimini desteklemek, motor kabiliyetlerini geliştirmek ve duygusal dışavurumu sağlamak.

Montessori Eğitimi

 • 130 Saat
 • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

Montessori Yöntemi’ni geleneksel eğitim yöntemlerinden ayıran en önemli farklılık çocuğa saygı duymak ve özgüvenli çocuk yetiştirmektir.

Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcı Drama Eğitmenliği Eğitimi

 • 100 Saat
 • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

Eğitim ve öğretimde yaratıcı dramanın işlevi oldukça önemlidir. Yaratıcı Drama, oyun anlamında kullanılmakta ise de eğitimde bir öğretim yöntemi olarak uygulanmasının amacı duyuşsal, bilişsel ve davranışsal yetileri geliştirmektir.

Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Eğitmen Eğitimi

 • 96 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Öncelikle Çocuklar İçin Felsefe yönteminin temelini oluşturan ve temel amaçlarından biri olan felsefi düşünme nedir?

Eğitimde Pozitif Psikoloji Eğitimi

 • 60 Saat
 • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

Pozitif Psikoloji, mutlu, sağlıklı ve kendinden emin bireyler yetiştirilmesi ve yine eğitimde pozitif psikoloji yöntemini kullanılabilmesi amacı ile planlanmış bir eğitimdir.

Güçlü Soru Sorma Becerisi ve Düşünce Mühendisliği Eğitimi

 • 60 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Sorularımız değişirse hayatımız değişir. Bu eğitimle hem kendi hayatımıza hem de kişilerin hayatlarına ne şekilde katkı sağlayabileceğimizi öğreneceğiz.

Verimli Çalışma Teknikleri, Çocuğunuzun Yaşam Koçu Olun Eğitimi

 • 72 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Eğer insanlar birbirlerine ve çocuklarına bir yaşam koçu gibi yaklaşabilselerdi özellikle çocuklarımızın hayatlarında neler değişirdi?

Zaman Yönetimi ve Pozitif Disiplin Eğitimi

 • 72 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Zaman yönetimi ve pozitif disiplin eğitimimize katılarak kişisel gelişiminize katkıda bulunabilir, yaşam kalitenizi arttırabilir, daha pozitif ve verimli bir hayata adım atabilirsiniz.

Dijital Liderlik Eğitimi

 • 96 Saat
 • Uzaktan, Online ve Canlı Dersler

Liderlik, bir çok yönetim bilimci tarafından, farklı şekillerde tanımlanmıştır. Liderliğin en önemli özelliğinin, doğru olduğuna düşünülen bir işin...

Erken Yaşta Robotik Kodlama Eğitimi

 • 68 Saat
 • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

Bu eğitim; Robotik Kodlama Alanında dünya çapında başarılara sahip olan Bilgisayar Mühendisi ve Eğitmen Yücel Tekin tarafından sunulmaktadır. Kendi çocuğunun gelişimine katkıda bulunmak isteyen veliler, öğrenciler, öğretmenler, hobi olarak robotik kodlama eğitimi öğrenmek isteyenler, okuma yazması olan herkes eğitime katılım sağlayabilir.

Sosyal Medya Bağımlılığı Eğitimi

 • 60 Saat
 • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

Üniversite Onaylı ve Sertifikalı Eğitim Sosyal Medya Bağımlılığı Eğitimi, Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN tarafından verilmektedir.

Hamile Yogası Eğitimi

 • 100 Saat
 • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

Hamile Yogası; hamileliğin daha sağlıklı ve kolay geçmesine yardımcı olan destekleyici bir sistemdir. Anne adayları için hamileliğinde evde güvenli bir şekilde yoga yapmalarını desteklemek amaçlanmaktadır.

Kişisel Gelişim Fitness Eğitimi

 • 120 Saat
 • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

Fitness eğitmeni: Spor salonlarında kişilerin fiziksel yapısına göre, hazırladığı programlar doğrultusunda, vücutlarını daha verimli hale getirmek için sistematik olarak çalışmalarını sağlayan, aletlerin nasıl kullanılacağına dair bilgiler vererek onları kontrol eden nitelikli kişidir.

Kripto Para ve Blockchain Uygulamaları Eğitimi

 • 45 Saat
 • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

Bu eğitimin amacı, gelecekteki teknolojilere meraklı olanlar, geleceğe hazırlık yapmak isteyenler, Kripto Para piyasalarına meraklı olanlar ve Blockchain Sistemleri ile ilgilenen insanlar için Bitcoin’in arkasında yatan felsefeye hakim olmaktır.
Formu Doldurun, Sizi Arayalım